{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

花果複方茶系

以台灣山花、乾果與茶葉為材,工藝烘焙調和

寶島台灣,物產富饒。將山花與瓜果入茶,

豐盛多樣的茶,映照生機多元的島嶼生活。